Tekniska illustrationer

Illustration av Hemvärnets nya ställbara kolv till AK4 samt de tre versionerna AK4B med inskjutbar kolv, AK4B och AK4C